Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần ASTA

Dự án: Nhà máy sản xuất Dược phẩm ASTA;

Gói thầu: Thi công móng, phần khung, hoàn thiện Văn phòng làm việc; Nhà máy sản xuất Dược phẩm; Khu kiểm nghiệm QC; Nhà căng tin; Nhà bảo vệ; Tổng kho; Nhà để xe; Tường rào và Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ, cấp thoát nước, đường nội bộ.