TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. TẦM NHÌN

Tiêu chí “ công trình sau luôn tốt hơn công trình trước” là kim chỉ nam trong giai đoạn hoạt động và phát triển của TOP DEC. Corp Mục tiêu cao nhất của TOP DEC. Corp muốn chinh phục và trở thành công ty đầu tư – Xây dựng hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

2. SỨ MỆNH

Cam kết phát triển một cách bền vững không chỉ là xu hướng phát triển toàn cầu mà còn là một định hướng của TOP DEC. Corp kiên định thực hiện với mọi nỗ lực và không ngừng sáng tạo.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- An toàn: Cam kết xây dựng một môi trường làm việc an toàn cho người lao động, các đối tác, khách hàng và  cộng đồng.

- Chất lượng: Tối đa hóa lợi ích cho khách hàng bằng việc tổ chức thi công chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ đa dạng, sản phẩm đúng tiến độ, chất lượng tốt cùng với giải pháp thiết kế tối ưu.

- Minh bạch: Trung thực, minh bạch và uy tín trong kinh doanh.

- Đổi mới: Liên tục cải tiến hệ thống quản lý điều hành, áp dụng công nghệ tiên tiến trong thi công xây dựng.

- Hợp tác: Xây dựng, củng cố mối quan hệ bền vững với đối tác, khách hàng, nhân viên dựa trên sự tin cậy, tôn trọng và cởi mở.