16 06/2018

SPOT LIGHT RESORT

 

Dự án: SPOT LIGHT RESORT
Địa điểm: PHƯỜNG 9, TP. TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
Chủ đầu tư:     CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THIÊN QUANG
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TOP DEC
Gói thầu: XÂY DỰNG KẾT CẤU PHẦN THÔ
Quy mô: 01 TẦNG HẦM, 9 TẦNG CAO
Giá trị: 16.000.000.000