16 06/2018

LỄ CẤT NÓC TÒA NHÀ CHÍNH DỰ ÁN ALMA - NHA TRANG

HÌNH ẢNH LỄ CẤT NÓC TÒA NHÀ CHÍNH: