28 07/2018

Lễ cất nóc dự án khách sạn CROWN Hotel - Thanh tình

Với sự nỗ lực của chủ đầu tư cũng nhưng công ty cổ phần xây dựng Top dec dự án Khách sạn CROWN thanh tình đã cất nóc theo đúng tiến độ thi công.