26 10/2016

Kinh nghiệm thiết kế những trường học hiện đại nhất thế giới

Các trung tâm giáo dục thông minh nhất thế giới được thiết kế với những chức năng phù hợp với môi trường giảng dạy, tạo nên những không gian để chia sẻ trong các trường tiểu học hay không gian tập thể trong các trường đại học.

Viện Kiến trúc Hoa Kỳ (AIA) đã thành lập một ủy ban đặc biệt - Ủy ban Kiến trúc Giáo dục AIA với vai trò nghiên cứu và chia sẻ về kiến trúc các trung tâm giáo dục tốt nhất thế giới.

Theo chủ tịch Ủy ban Giáo dục AIA John Dale, những kinh nghiệm quan trọng nhất có thể thu được từ các công trình thiết kế trường học hiện đại, thông minh.

Có rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện liên quan đến lý thuyết về màu sắc. Lựa chọn màu sắc tươi sáng là đặc trưng của các trường tiểu học. Những trường học ở châu Âu được thiết kế với màu sắc đa dạng, tạo nên môi trường học tập tuyệt vời.

Một không gian không thể phù hợp với tất cả các hoạt động học tập của trẻ em, vì vậy cần phải tìm cách phân biệt môi trường học tập với các chức năng được thiết lập cụ thể.

Công nghệ hiện đại và toàn cầu hóa giúp chúng ta tiếp cận các nguyên tắc thiết kế mang tính toàn cầu, phần lớn được sử dụng trên thế giới. Tuy nhiên, trường học cần được thiết kế phù hợp với đặc trưng của địa phương.

Thiết kế trường học còn cần tạo được sự kết nối với cộng đồng và hiện đại hóa môi trường học tập.

(Theo CNN)