Tất cả sản phẩm KDL SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG EURO WINDOW NHA TRANG

KDL SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG EURO WINDOW NHA TRANG

0₫

Dự án: KDL SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG EURO WINDOW NHA TRANG
Địa điểm: 15B NHỊ HÒA, PHƯỜNG PHƯỚC HÒA, TP. NHA TRANG
Chủ đầu tư:             CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH EURO WINDOW NHA TRANG
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TOP DEC
Gói thầu: XÂY DỰNG KẾT CẤU VÀ XÂY TRÁT
Quy mô: 40 CĂN BIỆT THỰ
Giá trị: 28.000.000.000