21 07/2018

Công ty Cổ phần Xây dựng Top Dec sắp sửa bàn giao Dự án Khách sạn Libra cho chủ đầu tư đưa vào khai thác sử dụng

Với đội ngũ cán bộ nhân viên dồi dào cùng với sự vững mạnh về tài chính của chủ đầu tư Công ty cổ phần xây dựng Top Dec đã thi công tòa nhà khách sạn Libra hoàn thành theo đúng tiến độ thi công và chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào khai thác sử dụng.