Tất cả sản phẩm Dự án Khách sạn thanh tình

Dự án Khách sạn thanh tình

0₫

Dự án: KHÁCH SẠN THANH TÌNH
Địa điểm: Số 2, Đường Dã Tượng,P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang
Chủ đầu tư:     Công ty TNHH Thương mại Du lịch Thanh Tình
Nhà thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng TopDec
Gói thầu: Thi công xây lắp Phần Thô
Quy mô: 01 Tầng hầm, 21 Tầng cao

Xem chi tiết thi công