ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Con người là nền tảng của thành công của TOP DEC: 

Nguồn nhân lực trong bộ máy TOP DEC được xem là tài sản quý giá nhất, hơn cả về doanh thu và lợi nhuận. Do vậy, TOP DEC luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp, quan tâm chia sẻ, tạo khối đoàn kết để đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh.  TOP DEC đánh giá khách quan, đúng mức về sự đóng góp của mỗi thành viên nhằm giúp Cán bộ nhân viên (CBNV) ý thức được vai trò của mình từng bước hình thành văn hóa Công ty, không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù và chính trực. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến để CBNV TOP DEC có được môi trường làm việc tốt nhất;  

 

TOP DEC Phát triển nguồn Nhân sự thông qua công tác đào tạo:

Nhận thức được công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên là một hoạt động mang tính cốt lõi trong việc phát triển nguồn nhân lực và là sự sống còn của Công ty. Công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên đã được công ty coi trọng phát triển ngay từ những ngày đầu công ty thành lập. Thông qua công tác tuyển dụng nguồn nhân sự đảm bảo cơ cấu về trình độ các ngành nghề; Liên kết với các trường đào tạo theo địa chỉ, nhân sự được tiếp cận từ lý luận đến thực tiễn trong từng công việc, ngành nghề của công ty;

Với phương châm đào từ Ban lãnh đạo, cán bộ nòng cốt của công ty và từ những hạt nhận này là người truyền đạt cho thế hệ kế tiếp;

TOP DEC không ngừng đầu tư trang thiết bị, công nghệ và cập nhật cải tiến kỹ thuật tiên tiến của Thế Giới về công nghệ xây dựng công trình; TOP DEC là một trong một số rất ít các Công ty xây dựng tại Việt Nam đi tiên phong trong công tác đào tạo nội bộ, từ những ngày đầu thành lập trong việc chuẩn hóa năng lực cán bộ thông qua đào tạo nội bộ từ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng, Trưởng các bộ phận là những giảng viên kiêm chức, truyền đạt Văn hóa doanh nghiệp, quy trình, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý. Bởi lẽ, không ai hết thấu hiểu Văn hóa doanh nghiệp bằng những Lãnh đạo, cán bộ nòng cốt công ty. Từ đó trong một thời gian ngắn công ty đã đào tạo một tập thể CBNV là một khối đoàn kết, cùng một mục tiêu phát triển và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công ty giao phó.