GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của TOP DEC thể hiện qua 5 tiêu chí sau

AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – MINH BẠCH – ĐỔI MỚI – HỢP TÁC

An toàn:

Cam kết xây dựng một môi trường làm việc an toàn cho người lao động, các đối tác, khách hàng và cộng đồng.

Chất lượng:

Tối đa hóa lợi ích cho khách hàng bằng việc tổ chức thi công chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ đa dạng, sản phẩm đúng tiến độ, chất lượng tốt cùng với giải pháp thiết kế tối ưu.

Minh bạch:

Trung thực, minh bạch và uy tín trong kinh doanh.

Đổi mới:

Liên tục cải tiến hệ thống quản lý điều hành, áp dụng công nghệ tiên tiến trong thi công xây dựng.

Hợp tác:

Xây dựng, củng cố mối quan hệ bền vững với đối tác, khách hàng, nhân viên dựa trên sự tin cậy, tôn trọng và cởi mở.